Pogrzeby w Goleniowie – poradnik dla naszych Klientów

Organizacja pochówku to trudne zadanie, zwłaszcza w momencie, gdy jesteśmy pogrążeni w żałobie. W naszym zakładzie GDANIEC staramy się wspierać naszych Klientów w tym trudnym czasie, oferując profesjonalne usługi i pomoc na każdym etapie organizacji pogrzebu w Goleniowie. Poniżej przedstawiamy kilka porad, które mogą ułatwić Państwu ten proces.

 • Wybór rodzaju pogrzebu
  Decyzja o tym, czy pochówek powinien być tradycyjny czy może wybrać kremację zwłok, jest jedną z pierwszych, jaką muszą Państwo podjąć. W naszym zakładzie oferujemy obie te usługi, dostosowując je do indywidualnych potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.
 • Formalności
  Organizacja pogrzebu w Goleniowie i innych miejscowościach wiąże się z koniecznością załatwienia wielu formalności. Jesteśmy tu, aby Wam w tym pomóc. Nasz zespół podpowie jak wypełnić wszystkie niezbędne dokumenty i zorganizować transport zmarłego.
 • Wybór miejsca pochówku
  Jeżeli nie mają Państwo jeszcze wybranego miejsca pochówku, nasi doradcy pomogą w tej kwestii. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w organizacji pogrzebów w Goleniowie, znamy bardzo dobrze lokalne cmentarze i możemy pomóc w wyborze odpowiedniego miejsca.
 • Ceremonia pogrzebowa
  Organizacja ceremonii pogrzebowej to kolejny etap, w którym możemy pomóc. Nasz zespół zajmie się wszystkim, od wyboru muzyki i kwiatów, po organizację stypy.

Pamiętajcie Państwo, że nie jesteście sami w tym trudnym czasie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące pogrzebów w Goleniowie, skontaktujcie się z nami. Nasz zespół z przyjemnością odpowie na wszystkie pytania i pomoże w organizacji godnej ceremonii pożegnania.

Należy pamiętać, że zakres obowiązków rodziny uzależniony jest również od tego, gdzie nastąpił zgon bliskiej osoby.

 

Zgon nastąpił w domu:

 1. Jeżeli zgon osoby bliskiej nastąpił w domu, należy niezwłocznie wezwać lekarza opiekującego się zmarłym lub lekarza pogotowia, który wystawia protokół zgonu lub kartę zgonu. Karta zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym przyczynę zgonu i jest niezbędna do wyrobienia aktu zgonu.
 2. Po wystawieniu przez lekarza dokumentu stwierdzającego zgon osoby należy powiadomić zakład pogrzebowy, celem przewiezienia osoby zmarłej z domu do chłodni. W tej sytuacji mogą Państwo zatelefonować do Zakładu Pogrzebowego GDANIEC pod całodobowy numer telefonu: 91 419 04 94, gdzie po przyjęciu zlecenia nasi pracownicy przyjeżdżają po odbiór osoby zmarłej.
 3. Po przybyciu na miejsce nasi pracownicy wyjaśnią Państwu, wszystkie kwestie związane z całą organizacją pochówku. W tym celu pomagamy przy załatwieniu wszelkiej dokumentacji w odpowiednich urzędach i instytucjach.

Krzyż


1. Zgon nastąpił w szpitalu:

Po wystawieniu przez lekarza opiekującego się wcześniej zmarłym pacjentem, karty zgonu należy udać się do zakładu pogrzebowego.
Od tego momentu wszelkie rzeczy związane z organizacją pogrzebu, przejmują nasi pracownicy

 

2. Zgon nastąpił w miejscu publicznym:

 • Jeżeli śmierć osoby nastąpiła w miejscu publicznym, należy niezwłocznie powiadomić lekarza pogotowia, który wystawia protokół zgonu lub kartę zgonu, niezbędną do wyrobienia SKRÓCONYCH AKTÓW ZGONU (w Urzędzie Stanu Cywilnego).
 • Po wystawieniu przez lekarza dokumentu stwierdzającego zgon osoby należy powiadomić zakład pogrzebowy, celem przewiezienia osoby zmarłej do chłodni.

W tej sytuacji mogą Państwo zatelefonować do Zakładu Pogrzebowego GDANIEC pod całodobowy numer telefonu: 91 419 04 94, gdzie po przyjęciu zlecenia nasi pracownicy przyjeżdżają po odbiór osoby zmarłej.

Przybyli na miejsce pracownicy sporządzą odpowiednią dokumentację i załatwią wszelkie formalności w odpowiednich urzędach i instytucjach.

 

3. Zgon nastąpił wskutek wypadku

Jeżeli zgon nastąpił wskutek wypadku, lub też zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu mogło być przestępstwo, na pochowanie zwłok oprócz karty zgonu wymagane jest zezwolenie prokuratora. Zwłoki osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych przewozi się na wniosek właściwego organu (najczęściej prokuratora) do zakładu medycyny sądowej celem ustalenia przyczyny zgonu. Organizowanie i opłacenie tego przewozu należy do zadań powiatu.

Przewoźnicy nie mają prawa pobierać żadnych opłat od rodziny osoby zmarłej z tytułu przewozu zwłok z miejsca wskazanego przez prokuratora do zakładu medycyny sądowej, gdyż są opłacani przez dany powiat.

 

4. Dokumenty potrzebne do załatwienia aktu zgonu:

Karta zgonu i akt zgonu są podstawowymi dokumentami, jakie należy uzyskać po odejściu bliskiej osoby.
Dokumenty potrzebne do uzyskania aktu zgonu to:

 • karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez odpowiedni organ w zależności od miejsca śmierci osoby
 • dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca),

Do wglądu: dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon, dowód osobisty współmałżonka, ewentualnie odpis skrócony aktu małżeństwa, gdy osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim.

Po rejestracji zgonu otrzymuje się jeden, czasami dwa skrócone odpisy aktu zgonu. Za ich wystawienie nie są pobierane opłaty.

 • Dokumenty potrzebne do załatwienia zasiłku pogrzebowego ZUS i KRUS:
 • akt zgonu
 • legitymacja ubezpieczonego (wydana przez ZUS/KRUS)
 • faktura za trumnę (wystawiana przez zakład pogrzebowy)
 • PESEL osoby zmarłej i członka rodziny, na którego będą wystawiane dokumenty

 

5. Gdzie wyrobić akt zgonu?

Akt zgonu wyrabia się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscowości, w której osoba zmarła. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu, w razie choroby zakaźnej w ciągu 24 godzin.

Osobami zobowiązanymi do zawiadomienia o zaistniałej sytuacji są w kolejności:

1) małżonek lub dzieci zmarłego,
2) najbliżsi krewni lub powinowaci,
3) osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
4) osoby, które były obecne przy śmierci lub naocznie się o niej przekonały,
5) administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu (na piśmie) jest zobowiązany szpital lub zakład.