Jak przebiega transport zwłok z zagranicy do Polski?

W przypadku, gdy zgon nastąpił poza granicami państwa, w większości przypadków konieczne okaże się sprowadzenie ciała osoby zmarłej do kraju oraz urządzenie godnej ceremonii pogrzebowej. Wszystkie związane z tym kwestie są szczegółowo uregulowane w istniejących przepisach i wymagają właściwego zorganizowania transportu zwłok. W Goleniowie pomocą przy załatwieniu koniecznych formalności i przywiezieniu zmarłego służy Zakład Pogrzebowy Gdaniec, dysponujący odpowiednio przystosowanym do tego celu pojazdem. Przekonajmy się, jakie dokumenty są niezbędne i sprawdźmy, jak wygląda to w praktyce.

 

Jakie są podstawowe formalności przy sprowadzaniu zwłok z zagranicy?

By sprowadzenie zwłok osoby zmarłej za granicą było możliwe, konieczne będzie uzyskanie specjalnego zezwolenia. Można je otrzymać, składając stosowny wniosek do starosty powiatu albo prezydenta miasta na prawach powiatu, w którym ma zostać zorganizowana ceremonia pogrzebowa. Zanim organ wyda ostateczną decyzję, będzie obligatoryjnie zasięgał opinii powiatowego inspektora sanitarnego. Wydanie potrzebnego dokumentu przez starostę lub prezydenta zajmuje do trzech dni. Trzeba jednak pamiętać, że przy składaniu wniosku należy przedstawić przetłumaczony na język polski dokument potwierdzający zgon. Jeżeli nie ma na nim uwidocznionej przyczyny zgonu, wnioskodawca będzie musiał dostarczyć zaświadczenie, że nie doszło do niego w wyniku choroby zakaźnej. Konieczne jest też zaświadczenie od polskiego konsula rezydującego w państwie, w którym znajduje się ciało zmarłego. Wydaje się je po okazaniu dokumentu otrzymanego w starostwie albo urzędzie miasta.

 

Jak przewozi się ciało?

Do przewozu ciała zmarłego musi być wykorzystany specjalnie oznakowany i przystosowany pojazd. Ważne, by część, gdzie umieszcza się trumnę, była przygotowana do dezynfekcji. Nie może też mieć miejsc siedzących. Konieczne będzie też wyposażenie unieruchamiające trumnę. Jeżeli chodzi o przewóz urny, należy ją transportować z poszanowaniem przynależnym ludzkim szczątkom. Nie ma tu jednak dodatkowych wymogów.