Co decyduje o kosztach usług pogrzebowych?

Godny pochówek jest formą oddania hołdu zmarłemu i sposobem na ostateczne pożegnanie się z nim we właściwy sposób. Przygotowanie całej ceremonii oznacza jednak spory wydatek dla osób, które się jej podejmują. W sytuacji, gdy budżet będzie ograniczony, organizacja ostatniej drogi wymaga szczególnie starannego wyboru firmy oferującej usługi pogrzebowe. W Goleniowie przystępne ceny przy zachowaniu najwyższej jakości obsługi gwarantuje Zakład Pogrzebowy Gdaniec. Przekonajmy się, co składa się na płacone kwoty.

 

Co wchodzi w zakres usług świadczonych przez zakład pogrzebowy?

Przygotowanie pogrzebu wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wielu przygotowań. W zależności od tego, czy osoba, która odeszła zmarła w szpitalu czy w domu niezbędne będzie przewiezienie zwłok do chłodni pozostającej w gestii konkretnego zakładu. Nie obejdzie się bez właściwego przygotowania ciała, tj. jego mycia, odpowiedniej kosmetyki oraz założenia zamówionej odzieży i umieszczenia zmarłego w trumnie. Przed uroczystością pogrzebową trumna musi być dostarczona do miejsca, gdzie odbędzie się nabożeństwo, ustawiona w odpowiednim miejscu, a następnie zabrana i przeniesiona lub przewieziona na cmentarz. Pracownicy zakładu pogrzebowego zajmują się też transportem wieńców i kwiatów oraz po pochówku układają je na grobie.

 

Jakie elementy decydują o cenie?

Na poziom ceny, jaką trzeba zapłacić za usługi pogrzebowe, wpływają wszystkie czynności, jakie muszą wykonać pracownicy zakładu, a także koszty niezbędnych funeraliów. W grę wchodzi tu opłata za ubranie, trumnę, przygotowanie klepsydry, tabliczki nagrobnej, a także zakup wieńca czy zorganizowanie dodatkowej oprawy np. muzyków lub przygotowanie specjalnego wystroju miejsca, gdzie odbywa się ceremonia. Konieczne jest też pokrycie kosztów m.in. zużytego paliwa czy opłacenia wynagrodzeń pracowników zakładu pogrzebowego.